Werkervaring

Periode1-1-2023 t/m heden
KlantBelastingdienst / IV
WerkzaamhedenJava ontwikkeling
De Belastingdienst heeft voor het ontwikkelen van generieke kantoor- en procestoepassingen gekozen voor een systematiek waarin een aantal administraties fungeren als de basis voor registratie en actualisatie, sturing en afhandeling van werk. Deze applicaties worden in Java ontwikkeld als microservices die draaien op het OpenShift platform. Ik heb in een team meegewerkt die een aantal van deze administraties heeft ontwikkeld en aangepast.
Periode1-9-2016 t/m 31-12-2022
KlantBelastingdienst / IV
WerkzaamhedenCase Manager ontwerp / ontwikkeling
De Belastingdienst was begonnen met het gebruiken van IBM Case Manager voor een aantal van hun processen. Ik heb in deze periode in twee teams gezeten voor het ontwerpen en aanpassen van de processen in Case Manager. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij het (her) ontwerpen en realiseren van de maatwerkcomponenten die een rol speelden in deze processen.
Ten tijde van deze werkzaamheden heb ik meegewerkt aan een datamigratie, een volledige refactoring van gerealiseerde maatwerkcomponenten. Daarnaast was ik medeverantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de oplossing(en) en daarmee voor het verhelpen van verstoringen.
Periode26-5-2015 t/m 31-8-2016
KlantSSC/ICT
WerkzaamhedenDatamigratie
Het Ministerie van Justitie gebruikte een maatwerk applicatie gebaseerd op FileNet om zaakgerichtwerken te ondersteunen. IBM heeft inmiddels daarvoor een generieke oplossing in de vorm van Case Manager. In dit project was ik verantwoordelijk voor het ontwerpen en mede realiseren van de software benodigd om de migratie van alle historische en lopende zaken over te zetten naar het nieuwe platform.
Periode01-12-2014 t/m 13-05-2015
KlantTomTom
WerkzaamhedenRequirements analyse, Functioneel ontwerp, Realisatie (configuratie/development), Testbegeleiding
TomTom heeft voor haar afdeling Intellectual Property, FileNet geselecteerd als systeem om hun documentatie in op te slaan. Ik heb meegewerkt in het implementatieproject. Speciale aandacht was er voor autorisatie en automatisering van standaard handelingen. Tevens hebben we een asynchrone interactie met Datacap opgezet voor extra tekstuele doorzoekbaarheid van documenten.

Periode1-7-2014 t/m 31-12-2020
KlantRET
WerkzaamhedenTechnisch beheer FileNet omgeving (parttime/remote)
De RET heeft een FileNet omgeving waarin ze op gezette tijden wijzigingen willen (laten) doorvoeren. Hiervoor hebben ze mij gevraagd, aangezien hun ervaring was dat ik snel en adequaat de gevraagde aanpassingen kan uitvoeren.

Periode1-1-2014 t/m 30-6-2014
KlantRET
WerkzaamhedenRequirements analyse, Ontwerp, Implementatie, Development, Training
De RET heeft een FileNet omgeving waarin ze graag Records Management geïmplementeerd wilde hebben. Om dat te kunnen implementeren heb ik gesprekken gevoerd om requirements boven tafel te krijgen. Vervolgens heb ik een functioneel en technisch ontwerp gemaakt en ook de ontwikkeling van maatwerkcomponenten voor mn rekening genomen. De volledige implementatie is uitgevoerd en inmiddels is RMA in de productiefase.
Daarnaast heb ik ook het dagelijks beheer van de FileNet omgeving uitgevoerd. De taken die ik hierbij had, bestonden onder meer uit: aanpassen van de inrichting van de omgeving, beantwoorden van gebruikersvragen en het ontwikkelen van tools die het beheer vergemakkelijkten.

Periode17-9-2012 t/m 31-12-2013
KlantRijksgebouwendienst
WerkzaamhedenAdvisering klant bij uitvoering project FileNet implementatie
De RijksGebouwendienst had een Documentair Informatie Systeem gebaseerd op FileNet. Dit systeem was door omstandigheden niet meer bruikbaar. Het bevatte teveel maatwerk en de koppeling met andere applicaties moest drastisch worden aangepakt wegens grote veranderingen in deze andere applicaties. De RGD heeft daarom besloten tot vervanging door een nieuwe applicatie, weer gebaseerd op FileNet. Omdat binnen de organisatie te weinig kennis van de basisapplicatie FileNet aanwezig was, ben ik gevraagd om te adviseren en te assisteren bij het beoordelen van ontwerpen, keuzes maken in te volgen opleidingen en diverse andere activiteiten. Ik heb de organisatie bijgestaan door in de stuurgroep deel te nemen, de belangen van de organisatie te behartigen naar de implementatiepartner en Functioneel Beheer geholpen bij het in beheer nemen van de applicatie. Daarna heb ik de rol van adviseur genomen bij de eerste gebruiksperiode van de applicatie. Daarbij heb ik geassisteerd bij het uitvoeren van Functioneel beheer, geadviseerd in de stuurgroep over een aantal uit te voeren wijzigingen, trainingen verzorgd en een aantal afdelingen bijgestaan bij het werken met de nieuwe applicatie.

Meer werkervaring beschikbaar, vraag gerust mijn CV op via het contactformulier